Foto Galerija Hotela España

Vrhunski opremljen, novoizgrađeni hotel España sa 4 ****, nalazi se u centru grada
Istočno Sarajevo