Uslovi korištenja

Poštovani gosti, uslovi korištenja služe da bismo osigurali sigurnost i udobnost gostiju Hotela España tokom njihovog boravka, želimo da razjasnimo smjernice.

 • Prijava sobe je od 14h. Odjava je do 12h.
 • Gosti dobijaju ključ prilikom registracije na recepciji i molimo da zaključaju sobe.
 • Gosti su dužni pri odlasku predati svoje ključeve recepcioneru. Ako gosti izgube ili ne vrate ključ, dužni su platiti kaznu od 10.00 KM.
 • Sobe mogu koristiti samo gosti koji su uredno prijavljeni na recepciji sa važećim ličnim dokumentom.
 • Od 21:00 do 07:00 sati je vrijeme noćnog odmora i mira. Pozivamo svakog gosta da budu posebno pažljivi u ovom periodu i ne izazivaju buku koja može ometati druge goste.
 • Uznemiravanje drugih gostiju nije dozvoljeno. Hotel zadržava pravo da odbije dalje gostoprimstvo Gostu koji uznemirava druge goste ili na drugi način ne poštuje kućni red. Pretpostavljamo da su Gosti na početku svog boravka upoznati i u potpunosti razumiju Hotelska pravila u našem hotelu.
 • Za Vašu udobnost obezbijedili smo sef koji se nalazi u ormaru u Vašoj sobi. Hotelski radnici nemaju odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak vaših ličnih stvari dok Vi koristite sobu. U slučaju bilo kakvog gubitka, ljubazno Vas molimo da odmah obavijestite Recepciju. Takođe predlažemo da još jednom provjerite sef u svojoj sobi po Vašem odlasku iz hotela.
 • Sve sobe imaju klimu. Imajte na umu da klima ne radi adekvatno ako su prozori otvoreni ili ako prozori nisu pravilno zatvoreni.
 • Hotelske sobe su u potpunosti za nepušače. U slučaju nepoštivanja ovog pravila, Hotel je dužan naplatiti kaznu od 150.00 KM za nepoštovanje ovog pravila.
 • Wi-Fi internet je besplatan i dostupan je u cijelom hotelu. Lozinka se daje na recepciji
 • Posteljina se mijenja svaki treći dan. Korišteni ručnici se mijenjaju svakodnevno.
 • U svim sobama za goste je postavljen znak NE Ometaj. Pravilo hotela je da ovaj znak ne može biti prikazan duže od 24 sata. Nakon ovog vremena, Hotel zadržava pravo ulaska u sobu zbog sigurnosti i bezbjedosnih razloga.
 • Gosti hotela moraju imati odgovarajuću odjeću i obuću kada se kreću javnim prostorima hotela.
 • Nije dozvoljeno unositi eksploziv, oružje, zapaljive materijale ili druge opasne hemikalije u hotel.
 • Nije dozvoljeno unositi hranu i piće izvana u hotel.
 • Za Vašu udobnost hotel je uredio parking ispred hotela. Parking je obezbjeđen video nadzorom.
 • Transferi sa aerodroma dostupni su 24 sata. Zvaničan cjenik ove usluge objavljen je na recepciji.
 • Za bilo kakvu štetu koju je gost prouzročio na objektu hotela, gost je dužan pokriti troškove štete koja je nastala na objektu Hotela.
 • Gosti mogu imati posjetioce u svojim sobama, i oni se moraju prijaviti na recepciji. Posjete su dozvoljene do 8 naveće, a u slučaju produžene posjete (poslije 20h) hotel će dodatno naplatiti iznos po osobi po noći, kao doplata za sljedećeg gosta.
 • Hotel zadržava pravo da traži garanciju za dodatne troškove tokom procesa rezervacije ili prilikom prijave.
 • Ukoliko se tokom Vašeg boravka, iz bilo kojeg razloga, trebate odjaviti ranije, potrebno je obavijestiti recepciju 24h pre polaska. U suprotnom će se naplaćivati ​​puna noć s doručkom. U slučaju otkazivanja daljeg boravka gostiju u Hotelu zbog nedoličnog ponašanja i nepoštivanja hotelskih pravila, Hotel zadržava pravo naplate pune dužine boravka prema rezervaciji.
 • Minibar se svakodnevno puni. Molimo Vas da popunite pripremljeni formular za obavještenje o Vašoj potrošnji minibara, i dostavite na recepciju prije polaska.
 • U slučaju požarnog alarma, slijedite upute iz plana evakuacije koji se nalazi na vidljivim mjestima.
 • Nije dozvoljeno iznositi iz hotela inventar sobe (jastuci, ćebad, peškiri). Ako imate bilo kakvu sugestiju u vezi hotelske usluge ili ako imate bilo kakav tehnički problem u svojoj sobi, slobodno nas obavijestite što je prije moguće. U slučaju zakašnjele obavijesti za bilo kakve pritužbe koje biste mogli imati, kada hotel nema šanse da reaguje, te situacije se neće smatrati razlogom za popust na cijenu smeštaja.
 • Želimo Vam ugodan boravak

Vaš Hotel España

Uslovi korištenja
Hotel España Newsletter